S SEJE UPRAVNEGA ODBORA

S SEJE UPRAVNEGA ODBORA

Pred skorajšnjim začetkom sezone 2018/2019 se je v sredo, 29. avgusta, sestal upravni odbor ŽOK Braslovče. Beseda je tekla o sestavi ekip in ciljih za prihodnjo sezono, predvsem pa o tem, kako zagotoviti potrebna finančna sredstva za njeno izvedbo.

Po besedah predsednika klubu ta trenutek za pokritje stroškov sezone manjka okoli 5.000 EUR. Glavnino sredstev klub pridobi na javnem razpisu iz občinskega proračuna, velik del sredstev pa prispevajo tudi starši preko vadnin. Žal se ugotavlja, da so iz leta v leto nižja sponzorska sredstva. Predsednik upa, da bodo odlični rezultati pretekle sezone prispevali k temu, da bodo predvsem lokalna podjetja in samostojni podjetniki v letošnjem letu v nekoliko večji meri podprli delovanje kluba.
Zaradi krčenja obsega sredstev je bila sprejeta odločitev, da se bo poskušalo čim več prevozov opraviti s pomočjo staršev, predvsem bližnje relacije. Podobno se bo ravnalo tudi pri organizaciji turnirjev. Organiziran bo kakšen turnir manj, kot preteklo sezono, ker je strošek gostovanja precej nižji od stroškov, ki jih ima klub z organizacijo, še posebej turnirjev v zaključni fazi tekmovanja.
Kljub vsemu pa še vedno upamo, da nam bo v prihodnjih mesecih uspelo pridobiti še manjkajoča sredstva, in da se bomo lahko maja prihodnje leto veselili podobnih rezultatov, kot letos.

Copyright © 2018 Etrust d.o.o. Vse pravice pridržane.